Stenläggarna

Stodmur

Vad en stödmur fyller för funktion

En stödmur är en mur som är konstruerad för att stödja mark och förhindra erosion eller jordskred. Stödmurar används ofta för att skapa terrasser i sluttande trädgårdar, vilket kan ge plats för odling eller sittplatser. Stödmurar kan också användas för att förhindra erosion i branta sluttningar och för att skydda byggnader från jordskred eller andra naturkatastrofer.

En stödmur kan fylla flera funktioner, inklusive:

  1. Stödja marken: Stödmuren är främst utformad för att stödja marken i en sluttande terräng. Genom att bygga en stödmur kan man förhindra marken från att glida eller skifta neråt och skapa en jämn yta som kan användas för plantering eller andra ändamål.
  2. Skapa en jämn yta: Genom att bygga en stödmur kan man skapa en plan yta på en sluttning som kan användas för sittplatser, odling eller andra ändamål.
  3. Skydda mot erosion: Stödmurar kan också användas för att förhindra erosion på branta sluttningar. Genom att bygga en stödmur kan man hålla marken på plats och förhindra att den eroderar bort.
  4. Skydda byggnader: Stödmurar kan också användas för att skydda byggnader från jordskred eller andra naturkatastrofer. Genom att bygga en stödmur kan man förhindra att marken rör sig och orsakar skador på byggnader.


Sammanfattningsvis fyller stödmurar en viktig funktion för att stödja marken och förhindra erosion i sluttande terräng. De kan också användas för att skapa plana ytor för sittplatser eller odling och för att skydda byggnader från naturkatastrofer. Hör med oss för fri offert!

Senaste inläggen

Kontakta oss

Nicklas 2

Nicklas
Samordnare

Telefon: 010-555 89 74
Mail: offert@stenlaggarna.nu

Nicklas 2

Vill du bli kontaktad?